Hodowla zwierzat ksiazka

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z ważnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa spotkało zatem w momencie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się jednym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na aspekty prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi toż kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w obecnym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi więc trend bycia skojarzony z stałymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży pora będą bawiły się dużą rzeszą klientów.