Praca rozliczanie funduszy unijnych

Te koleje w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji świadczące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania energii z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rola wysyłają do głów fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i proste - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed przystąpieniem używania kasy, związane są również z ulgą, którą ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również wspominać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.